Julrean pågår just nu!
🎁Se våra festliga erbjudanden här 🎁

🎁 Julrean pågår just nu! Se våra festliga erbjudanden här 🎁

BLACK FRIDAY - Upp till 50% rabatt Tester, Påfyllning & Kosttillskott
Innehållsförteckning

7 mediciner som påverkar spermiernas hälsa negativt

När det gäller att bilda familj är det viktigt att vara medveten om att vissa lagliga och olagliga droger kan ha negativa effekter på den manliga fertiliteten. I den här artikeln undersöker vi hur olika mediciner och substanser påverkar fertiliteten hos män och de som tilldelats manlig könstillhörighet vid födseln. Från antidepressiva medel till opioider diskuterar vi hur dessa ämnen kan påverka din reproduktiva hälsa och vad du kan göra för att mildra deras effekter.

Både receptbelagda läkemedel och droger kan påverka din förmåga att få barn. Många av dessa effekter är reversibla när man slutar med läkemedlet, men vissa kan leda till bestående manlig infertilitet. För att skydda din fertilitet är det viktigt att du diskuterar alla mediciner du tar med din vårdgivare, särskilt om du har ambitioner att bli förälder.

Förutom att påverka fertiliteten kan rekreationsdroger ha långtgående konsekvenser för ditt allmänna välbefinnande och riskera din hälsa på olika sätt. Att söka behandling för drogberoende gynnar inte bara din hälsa utan skapar också en säkrare och stabilare miljö för dina framtida barn.

 

7 vanliga mediciner och deras inverkan på manlig fertilitet

Låt oss gå djupare in på specifika receptbelagda läkemedel och deras potentiella inverkan på manlig fertilitet:

Alfa-blockerare

Alfa-blockerare, som används för att behandla urinvägssymtom relaterade till en förstorad prostata, kan påverka fertiliteten. Silodosin och tamsulosin (Rapaflo® respektive Flomax®) kan minska ejakulatvolymen eller till och med hämma ejakulationen. Kontakta en urolog för att få råd om alternativa behandlingsmöjligheter.

Antidepressiva medel

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) förskrivs vanligen mot depression och ångest. De kan leda till sexuell dysfunktion, särskilt fördröjd ejakulation. Beträffande manlig fertilitet, SSRI-preparat kan minska antalet spermierhämmar spermiernas motilitet (rörelseförmåga) och skadar det genetiska materialet (DNA) i spermierna. Om du använder SSRI-preparat ska du diskutera riskerna med din vårdgivare.

Kemoterapimediciner

Kemoterapiläkemedel som används för att behandla cancer kan avsevärt minska eller stoppa spermieproduktionen. Även om spermieproduktionen kan återkomma för vissa, kanske den inte gör det för andra. Om du ska genomgå cellgiftsbehandling bör du överväga att frysa dina spermier före behandlingen.

Opioider (narkotiska preparat)

Långvarig opioidanvändning kan störa testosteronproduktionen och minska spermiernas kvantitet och kvalitet. Kortvarig användning, t.ex. smärtlindring efter operationer, påverkar fertiliteten mindre sannolikt. Om du har funderingar kring opioidanvändning bör du rådgöra med din vårdgivare.

Testosteronersättning

Tillskott av testosteron kan påverka spermieproduktionen negativt och kan leda till låg spermiekoncentration. Denna effekt är vanligtvis reversibel, men det kan ta flera månader för spermaproduktionen att återgå till det normala. Det finns dock flera andra hälsofördelar med testosteronersättningsterapi för män som lider av låg T. Om du tar eller planerar att ta kompletterande testosteron är det viktigt att få en helt och hållet i hemmet så att du vet statusen på dina spermier och kan fatta välgrundade beslut om din hälsa.

Ketokonazol

När ketokonazol, som används för att behandla svampinfektioner, tas oralt kan det hämma testosteronproduktionen och minska spermieproduktionen. Om det appliceras lokalt på huden är det osannolikt att det påverkar fertiliteten.

Hämmare av 5-alfa-reduktas

Läkemedel som Propecia® och Avodart®, som används mot håravfall och prostataförstoring, kan tillfälligt påverka spermieproduktionen och spermievolymen. Denna effekt är vanligtvis reversibel efter utsättning.

Andra mediciner

Flera andra receptbelagda läkemedel kan orsaka fertilitetsproblem, varav de flesta är reversibla. Några av dessa inkluderar:

  • Läkemedel mot epilepsi
  • antiretrovirala läkemedel
  • Antibiotika
  • blodtrycksmediciner
  • cimetidin
  • kolkicin
  • sulfasalazin

Om du tar något av dessa läkemedel och upplever fertilitetsproblem bör du kontakta en urolog för spermatest.

 

Fritidsdrogernas effekt på spermiernas kvalitet

Rekreationssubstanser som alkohol, anabola steroider, marijuana, tobakoch metamfetamin kan ha negativa effekter på den manliga fertiliteten. Överdriven alkoholkonsumtion, steroidmissbruk och användning av marijuana kan minska spermieproduktionen och försämra sexualdriften. Rökning är kopplat till minskad spermieproduktion och rörlighet. Metamfetaminets inverkan på fertiliteten hos människor är osäker, men det har visat sig minska spermiernas rörlighet i djurstudier. Att undvika dessa substanser, antingen helt eller åtminstone med måtta, och att söka behandling för missbruk är viktigt för att skydda fertiliteten och den allmänna hälsan.

ExSeed spermatest

Läs mer om vår enhet

Mer till utforska

Sök