Julrean pågår just nu!
🎁Se våra festliga erbjudanden här 🎁

🎁 Julrean pågår just nu! Se våra festliga erbjudanden här 🎁

BLACK FRIDAY - Upp till 50% rabatt Tester, Påfyllning & Kosttillskott

Datasäkerhet och integritetspolicy

Senast uppdaterad 13 oktober 2023

Detta integritetsmeddelande för ExSeed Health Ltd ("Företag," "vi," "oss"," eller "vår"), beskriver hur och varför vi kan komma att samla in, lagra, använda och/eller dela ("process") din information när du använder våra tjänster ("Tjänster"), till exempel när du:

 • Besök vår webbplats på ExSeed Hälsaeller någon av våra webbplatser som länkar till detta integritetsmeddelande
 • ladda ner och använda vår mobilapplikation (ExSeed: Sperm & Fertility app), eller någon annan av våra applikationer som länkar till detta integritetsmeddelande
 • Samarbeta med oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang


Frågor eller funderingar?
Genom att läsa detta integritetsmeddelande får du hjälp att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte samtycker till vår policy och praxis ska du inte använda våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på info@exseedhealth.com.

Sammanfattning av viktiga punkter

Denna sammanfattning innehåller viktiga punkter från vårt integritetsmeddelande, men du kan få mer information om alla dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje viktig punkt eller genom att använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta det avsnitt du letar efter.

Vilken personlig information behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi behandla personuppgifter beroende på hur du interagerar med ExSeed Health Ltd och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Läs mer om personlig information som du lämnar till oss.
Behandlar vi någon känslig personlig information? Vi kan behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt med ditt samtycke eller enligt vad som annars är tillåtet enligt tillämplig lag. Läs mer om känslig information som vi behandlar.
Får vi någon information från tredje part? Vi tar inte emot någon information från tredje part.
Hur behandlar vi dina uppgifter? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och bedrägeribekämpning samt för att följa lag. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar dina uppgifter endast när vi har en giltig rättslig grund för att göra det. Läs mer om hur vi behandlar din information.
I vilka situationer och med vilka typer av parter delar vi personlig information? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika kategorier av tredje parter. Läs mer om när och med vem vi delar din personliga information.
Hur håller vi din information säker? Vi har organisatoriska och tekniska processer och rutiner på plats för att skydda dina personuppgifter. Ingen elektronisk överföring över internet eller teknik för informationslagring kan dock garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och på ett otillbörligt sätt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Läs mer om hur vi håller din information säker.
Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga sekretesslagstiftningen innebära att du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Läs mer om dina integritetsrättigheter.
Hur utövar du dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom att skicka in en begäran om tillgång till uppgifter eller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Vill du lära dig mer om vad ExSeed Health Ltd gör med all information vi samlar in? Granska sekretessmeddelandet i sin helhet.

Innehållsförteckning

1. Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter som du lämnar ut till oss
Kort sagt: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på Tjänsterna, uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och Tjänster, när du deltar i aktiviteter på Tjänsterna, eller på annat sätt när du kontaktar oss.
Personlig information som tillhandahålls av dig. De personuppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan omfatta följande:

 • namn
 • e-postadresser
 • postadresser
 • kontaktpreferenser
 • faktureringsadresser
 • betalkorts- eller kreditkortsnummer

Känslig information. Vid behov, med ditt samtycke eller enligt vad som annars är tillåtet enligt tillämplig lag, behandlar vi följande kategorier av känslig information:
hälsodata
Betalningsuppgifter. Vi kan samla in uppgifter som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör inköp, till exempel ditt betalningsinstrumentnummer och den säkerhetskod som är kopplad till ditt betalningsinstrument. Alla betalningsuppgifter lagras av Stripe, Klarna, Amazon Pay, WooCommerce payments och PayPal. Du kan hitta länkar till deras integritetsmeddelanden här: Randig, Klarna, Amazon Pay, WooCommerce och PayPal.

Applikationsdata. Om du använder våra applikationer kan vi också samla in följande information om du väljer att ge oss åtkomst eller tillstånd:

 • Åtkomst till mobil enhet. Vi kan begära åtkomst eller tillstånd till vissa funktioner från din mobila enhet, inklusive din mobila enhets kamera, lagring och andra funktioner. Om du vill ändra vår åtkomst eller våra behörigheter kan du göra det i din enhets inställningar.
 • Uppgifter om mobila enheter. Vi samlar automatiskt in enhetsinformation (t.ex. din mobila enhets ID, modell och tillverkare), operativsystem, versionsinformation och systemkonfigurationsinformation, enhetens och applikationens identifikationsnummer, webbläsartyp och version, maskinvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör och IP-adress (eller proxyserver). Om du använder vår(a) applikation(er) kan vi också samla in information om din mobila enhets operativsystem eller plattform, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika enhets-ID och information om de funktioner i vår(a) applikation(er) som du har tillgång till.
 • Push-meddelanden. Vi kan begära att få skicka push-meddelanden till dig om ditt konto eller om vissa funktioner i applikationen/applikationerna. Om du vill avstå från att ta emot dessa typer av meddelanden kan du stänga av dem i inställningarna på din enhet.

Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra applikationer, för felsökning och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss måste vara sanna, fullständiga och korrekta, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådana personuppgifter.

Information som samlas in automatiskt
Kort sagt: Viss information - t.ex. din IP-adress (Internet Protocol) och/eller webbläsarens och enhetens egenskaper - samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.
Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller din kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, till exempel din IP-adress, webbläsar- och enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande webbadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster samt för våra interna analys- och rapporteringsändamål.
Som många andra företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker.
Den information vi samlar in inkluderar:

 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du öppnar eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan dessa loggdata innehålla din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet i tjänsterna (till exempel datum-/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och filer som visas, sökningar och andra åtgärder du vidtar, till exempel vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (till exempel systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade "kraschdumpar") och hårdvaruinställningar).
 • Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata, t.ex. information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att få tillgång till tjänsterna. Beroende på vilken enhet som används kan dessa enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), identifieringsnummer för enhet och applikation, plats, webbläsartyp, maskinvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfigurationsinformation.
 • Platsdata. Vi samlar in platsdata, till exempel information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen av och inställningarna för den enhet som du använder för att få tillgång till tjänsterna. Vi kan till exempel använda GPS och andra tekniker för att samla in geolokaliseringsdata som berättar för oss din aktuella plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja att inte tillåta oss att samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Om du väljer att avstå kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av tjänsterna.

2. Hur behandlar vi dina uppgifter

Kort sagt: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och bedrägeribekämpning samt för att följa lag. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke.
Vi behandlar dina personuppgifter av olika skäl, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

 • För att underlätta skapande av konto och autentisering och på annat sätt hantera användarkonton. Vi kan behandla din information så att du kan skapa och logga in på ditt konto, samt hålla ditt konto i funktionsdugligt skick.
 • För att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan behandla din information för att ge dig den begärda tjänsten.
 • För att svara på användarförfrågningar/erbjuda support till användare. Vi kan behandla din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem som du kan ha med den begärda tjänsten.
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan komma att behandla dina uppgifter för att skicka information om våra produkter och tjänster, ändringar av våra villkor och policyer och annan liknande information.
 • För att fullfölja och hantera dina beställningar. Vi kan behandla dina uppgifter för att fullgöra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och byten som görs via Tjänsterna.
 • För att begära återkoppling. Vi kan behandla dina uppgifter när det är nödvändigt för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster.
 • För att skicka marknadsförings- och kampanjkommunikation till dig. Vi kan behandla den personliga information som du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden. För mer information, se "VAD ÄR DINA PRIVATRÄTTIGHETER?" nedan.
 • För att leverera riktad reklam till dig. Vi kan behandla din information för att utveckla och visa personligt innehåll och reklam som är skräddarsydd efter dina intressen, din plats med mera.
 • För att rädda eller skydda en individs vitala intresse. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intresse, till exempel för att förhindra skada.

3. Vilken rättslig grund använder vi oss av för att behandla dina uppgifter

Kort sagt: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har en giltig rättslig grund (dvs. rättslig grund) för att göra det enligt tillämplig lag, t.ex. med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen.

Om du befinner dig i EU eller Storbritannien gäller detta avsnitt för dig.
Den (EU) förordning 2016/679 Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Storbritanniens GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla din personliga information:

 • Samtycke. Vi kan behandla din information om du har gett oss tillstånd (dvs. samtycke) att använda din personliga information för ett visst ändamål. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Läs mer om hur du återkallar ditt samtycke.
 • Fullgörande av ett avtal. Vi kan behandla dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig, inklusive att tillhandahålla våra tjänster eller på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig.
 • Berättigade intressen. Vi kan behandla din information när vi anser att det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen och dessa intressen inte väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Vi kan till exempel behandla din personliga information för några av de syften som beskrivs för att:
  • Skicka information till användare om specialerbjudanden och rabatter på våra produkter och tjänster
  • Utveckla och visa personligt och relevant reklaminnehåll för våra användare
  • Förstå hur våra användare använder våra produkter och tjänster så att vi kan förbättra användarupplevelsen
 • Legal Obligations. We may process your information where we believe it is necessary for compliance with our legal obligations, such as to cooperate with a law enforcement body or regulatory agency, exercise or defend our legal rights, or disclose your information as evidence in litigation in which we are involved.
 • Vital Interests. We may process your information where we believe it is necessary to protect your vital interests or the vital interests of a third party, such as situations involving potential threats to the safety of any person.
 • ISO 27001. Please note that ExSeed Health also adheres to the GDPR criteria outlined in ISO 27001

If you are located in Canada, this section applies to you.
We may process your information if you have given us specific permission (i.e., express consent) to use your personal information for a specific purpose, or in situations where your permission can be inferred (i.e., implied consent). You can withdraw your consent at any time.
In some exceptional cases, we may be legally permitted under applicable law to process your information without your consent, including, for example:

 • If collection is clearly in the interests of an individual and consent cannot be obtained in a timely way
 • For investigations and fraud detection and prevention
 • For business transactions provided certain conditions are met
 • If it is contained in a witness statement and the collection is necessary to assess, process, or settle an insurance claim
 • For identifying injured, ill, or deceased persons and communicating with next of kin
 • If we have reasonable grounds to believe an individual has been, is, or may be victim of financial abuse
 • If it is reasonable to expect collection and use with consent would compromise the availability or the accuracy of the information and the collection is reasonable for purposes related to investigating a breach of an agreement or a contravention of the laws of Canada or a province
 • If disclosure is required to comply with a subpoena, warrant, court order, or rules of the court relating to the production of records
 • If it was produced by an individual in the course of their employment, business, or profession and the collection is consistent with the purposes for which the information was produced
 • If the collection is solely for journalistic, artistic, or literary purposes
 • If the information is publicly available and is specified by the regulations

4. When and with whom do we share your personal information?

Kort sagt: We may share information in specific situations described in this section and/or with the following categories of third parties.
Vendors, Consultants, and Other Third-Party Service Providers. We may share your data with third-party vendors, service providers, contractors, or agents (“third parties“) who perform services for us or on our behalf and require access to such information to do that work. The categories of third parties we may share personal information with are as follows:

 • User-approved partners. For example, users that come exclusively from a partner such as Carrot can expect to have their ExSeed data integrated into the respective Carrot platform to provide the user with the best possible experience.

We also may need to share your personal information in the following situations:

 • Business Transfers. We may share or transfer your information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, financing, or acquisition of all or a portion of our business to another company.
 • When we use Google Maps Platform APIs. We may share your information with certain Google Maps Platform APIs (e.g., Google Maps API, Places API).
 • Affiliates. We may share your information with our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this privacy notice. Affiliates include our parent company and any subsidiaries, joint venture partners, or other companies that we control or that are under common control with us.
 • Business Partners. We may share your information with our business partners to offer you certain products, services, or promotions.

5. Do we use cookies and other tracking technologies?

Kort sagt: We may use cookies and other tracking technologies to collect and store your information.
We may use cookies and similar tracking technologies (like web beacons and pixels) to access or store information. Specific information about how we use such technologies and how you can refuse certain cookies is set out in our Cookie Notice.

6. How long do we keep information?

Kort sagt: We keep your information for as long as necessary to fulfill the purposes outlined in this privacy notice unless otherwise required by law.
We will only keep your personal information for as long as it is necessary for the purposes set out in this privacy notice, unless a longer retention period is required or permitted by law (such as tax, accounting, or other legal requirements). No purpose in this notice will require us keeping your personal information for longer than the period of time in which users have an account with us.
When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymize such information, or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible.

7. How do we keep information safe?

Kort sagt: We aim to protect your personal information through a system of organizational and technical security measures.
We have implemented appropriate and reasonable technical and organizational security measures designed to protect the security of any personal information we process. However, despite our safeguards and efforts to secure your information, no electronic transmission over the Internet or information storage technology can be guaranteed to be 100% secure, so we cannot promise or guarantee that hackers, cybercriminals, or other unauthorized third parties will not be able to defeat our security and improperly collect, access, steal, or modify your information. Although we will do our best to protect your personal information, transmission of personal information to and from our Services is at your own risk. You should only access the Services within a secure environment.

8. Do we collect information from minors?

Kort sagt: We do not knowingly collect data from or market to children under 18 years of age.
We do not knowingly solicit data from or market to children under 18 years of age. By using the Services, you represent that you are at least 18 or that you are the parent or guardian of such a minor and consent to such minor dependent’s use of the Services. If we learn that personal information from users less than 18 years of age has been collected, we will deactivate the account and take reasonable measures to promptly delete such data from our records. If you become aware of any data we may have collected from children under age 18, please contact us at ea@exseedhealth.com.

9. What are your privacy rights?

Kort sagt: In some regions, such as the European Economic Area (EEA), United Kingdom (UK), and Canada, you have rights that allow you greater access to and control over your personal information. You may review, change, or terminate your account at any time.

In some regions (like the EEA, UK, and Canada), you have certain rights under applicable data protection laws. These may include the right (i) to request access and obtain a copy of your personal information, (ii) to request rectification or erasure; (iii) to restrict the processing of your personal information; and (iv) if applicable, to data portability. In certain circumstances, you may also have the right to object to the processing of your personal information. You can make such a request by contacting us by using the contact details provided in the section “HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?” below.
We will consider and act upon any request in accordance with applicable data protection laws.

If you are located in the EEA or UK and you believe we are unlawfully processing your personal information, you also have the right to complain to your Member State data protection authority eller UK data protection authority.
If you are located in Switzerland, you may contact the Federal Data Protection and Information Commissioner.

Withdrawing your consent: If we are relying on your consent to process your personal information, which may be express and/or implied consent depending on the applicable law, you have the right to withdraw your consent at any time. You can withdraw your consent at any time by contacting us by using the contact details provided in the section “HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?” below or updating your preferences.

However, please note that this will not affect the lawfulness of the processing before its withdrawal nor, when applicable law allows, will it affect the processing of your personal information conducted in reliance on lawful processing grounds other than consent.

Opting out of marketing and promotional communications: You can unsubscribe from our marketing and promotional communications at any time by clicking on the unsubscribe link in the emails that we send, or by contacting us using the details provided in the section “HOW CAN YOU CONTACT US ABOUT THIS NOTICE?” below. You will then be removed from the marketing lists. However, we may still communicate with you — for example, to send you service-related messages that are necessary for the administration and use of your account, to respond to service requests, or for other non-marketing purposes.

Account Information
If you would at any time like to review or change the information in your account or terminate your account, you can:

 • Log in to your account settings and update your user account.

Upon your request to terminate your account, we will deactivate or delete your account and information from our active databases. However, we may retain some information in our files to prevent fraud, troubleshoot problems, assist with any investigations, enforce our legal terms and/or comply with applicable legal requirements.

Cookies and similar technologies: Most Web browsers are set to accept cookies by default. If you prefer, you can usually choose to set your browser to remove cookies and to reject cookies. If you choose to remove cookies or reject cookies, this could affect certain features or services of our Services. You may also opt out of interest-based advertising by advertisers on our Services.

If you have questions or comments about your privacy rights, you may email us at info@exseedhealth.com.

10. Controls for DO-NOT-TRACK features

Most web browsers and some mobile operating systems and mobile applications include a Do-Not-Track (“DNT”) feature or setting you can activate to signal your privacy preference not to have data about your online browsing activities monitored and collected. At this stage no uniform technology standard for recognizing and implementing DNT signals has been finalized. As such, we do not currently respond to DNT browser signals or any other mechanism that automatically communicates your choice not to be tracked online. If a standard for online tracking is adopted that we must follow in the future, we will inform you about that practice in a revised version of this privacy notice.

11. Do California residents have specific privacy rights?

Kort sagt: Yes, if you are a resident of California, you are granted specific rights regarding access to your personal information.

California Civil Code Section 1798.83, also known as the “Shine The Light” law, permits our users who are California residents to request and obtain from us, once a year and free of charge, information about categories of personal information (if any) we disclosed to third parties for direct marketing purposes and the names and addresses of all third parties with which we shared personal information in the immediately preceding calendar year. If you are a California resident and would like to make such a request, please submit your request in writing to us using the contact information provided below.

If you are under 18 years of age, reside in California, and have a registered account with Services, you have the right to request removal of unwanted data that you publicly post on the Services. To request removal of such data, please contact us using the contact information provided below and include the email address associated with your account and a statement that you reside in California. We will make sure the data is not publicly displayed on the Services, but please be aware that the data may not be completely or comprehensively removed from all our systems (e.g., backups, etc.).

CCPA Privacy Notice

The California Code of Regulations defines a “resident” as:

 1. every individual who is in the State of California for other than a temporary or transitory purpose and
 2. every individual who is domiciled in the State of California who is outside the State of California for a temporary or transitory purpose

All other individuals are defined as “non-residents.”
If this definition of “resident” applies to you, we must adhere to certain rights and obligations regarding your personal information.

What categories of personal information do we collect?
We have collected the following categories of personal information in the past twelve (12) months:

We will use and retain the collected personal information as needed to provide the Services or for:

 • Category A – As long as the user has an account with us
 • Category B – As long as the user has an account with us
 • Category C – As long as the user has an account with us
 • Category D – As long as the user has an account with us
 • Category F – As long as the user has an account with us
 • Category G – As long as the user has an account with us
 • Category L – As long as the user has an account with us


Category L information may be used, or disclosed to a service provider or contractor, for additional, specified purposes. You have the right to limit the use or disclosure of your sensitive personal information.

We may also collect other personal information outside of these categories through instances where you interact with us in person, online, or by phone or mail in the context of:

 • Receiving help through our customer support channels;
 • Participation in customer surveys or contests; and
 • Facilitation in the delivery of our Services and to respond to your inquiries.


How do we use and share your personal information?

ExSeed Health Ltd collects and shares your personal information through:

 • Targeting cookies/Marketing cookies
 • Social media cookies


More information about our data collection and sharing practices can be found in this privacy notice.
You may contact us by email at info@exseedhealth.com, or by referring to the contact details at the bottom of this document.
If you are using an authorized agent to exercise your right to opt out we may deny a request if the authorized agent does not submit proof that they have been validly authorized to act on your behalf.

Will your information be shared with anyone else?
We may disclose your personal information with our service providers pursuant to a written contract between us and each service provider. Each service provider is a for-profit entity that processes the information on our behalf, following the same strict privacy protection obligations mandated by the CCPA.

We may use your personal information for our own business purposes, such as for undertaking internal research for technological development and demonstration. This is not considered to be “selling” of your personal information.
ExSeed Health Ltd has not sold or shared any personal information to third parties for a business or commercial purpose in the preceding twelve (12) months. ExSeed Health Ltd has disclosed the following categories of personal information to third parties for a business or commercial purpose in the preceding twelve (12) months:

 • Category A. Identifiers, such as contact details like your real name, alias, postal address, telephone or mobile contact number, unique personal identifier, online identifier, Internet Protocol address, email address, and account name.
 • Category C. Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as gender or date of birth.


The categories of third parties to whom we disclosed personal information for a business or commercial purpose can be found under “WHEN AND WITH WHOM DO WE SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION?“.

Your rights with respect to your personal data
Right to request deletion of the data — Request to delete
You can ask for the deletion of your personal information. If you ask us to delete your personal information, we will respect your request and delete your personal information, subject to certain exceptions provided by law, such as (but not limited to) the exercise by another consumer of his or her right to free speech, our compliance requirements resulting from a legal obligation, or any processing that may be required to protect against illegal activities.

Right to be informed — Request to know
Depending on the circumstances, you have a right to know:

 • whether we collect and use your personal information;
 • the categories of personal information that we collect;
 • the purposes for which the collected personal information is used;
 • whether we sell or share personal information to third parties;
 • the categories of personal information that we sold, shared, or disclosed for a business purpose;
 • the categories of third parties to whom the personal information was sold, shared, or disclosed for a business purpose;
 • the business or commercial purpose for collecting, selling, or sharing personal information; and
 • the specific pieces of personal information we collected about you.


In accordance with applicable law, we are not obligated to provide or delete consumer information that is de-identified in response to a consumer request or to re-identify individual data to verify a consumer request.

Right to Non-Discrimination for the Exercise of a Consumer’s Privacy Rights
We will not discriminate against you if you exercise your privacy rights.

Right to Limit Use and Disclosure of Sensitive Personal Information
If the business collects any of the following:

 • social security information, drivers’ licenses, state ID cards, passport numbers
 • account login information
 • credit card numbers, financial account information, or credentials allowing access to such accounts
 • precise geolocation
 • racial or ethnic origin, religious or philosophical beliefs, union membership
 • the contents of email and text, unless the business is the intended recipient of the communication
 • genetic data, biometric data, and health data
 • data concerning sexual orientation and sex life


You have the right to direct that business to limit its use of your sensitive personal information to that use which is necessary to perform the Services.

Once a business receives your request, they are no longer allowed to use or disclose your sensitive personal information for any other purpose unless you provide consent for the use or disclosure of sensitive personal information for additional purposes.

Please note that sensitive personal information that is collected or processed without the purpose of inferring characteristics about a consumer is not covered by this right, as well as the publicly available information.
To exercise your right to limit use and disclosure of sensitive personal information, please email info@exseedhealth.com or submit a data subject access request.

Verification process
Upon receiving your request, we will need to verify your identity to determine you are the same person about whom we have the information in our system. These verification efforts require us to ask you to provide information so that we can match it with information you have previously provided us. For instance, depending on the type of request you submit, we may ask you to provide certain information so that we can match the information you provide with the information we already have on file, or we may contact you through a communication method (e.g., phone or email) that you have previously provided to us. We may also use other verification methods as the circumstances dictate.

We will only use personal information provided in your request to verify your identity or authority to make the request. To the extent possible, we will avoid requesting additional information from you for the purposes of verification. However, if we cannot verify your identity from the information already maintained by us, we may request that you provide additional information for the purposes of verifying your identity and for security or fraud-prevention purposes. We will delete such additionally provided information as soon as we finish verifying you.

Other privacy rights

 • You may object to the processing of your personal information.
 • You may request correction of your personal data if it is incorrect or no longer relevant, or ask to restrict the processing of the information.
 • You can designate an authorized agent to make a request under the CCPA on your behalf. We may deny a request from an authorized agent that does not submit proof that they have been validly authorized to act on your behalf in accordance with the CCPA.
 • You may request to opt out from future selling or sharing of your personal information to third parties. Upon receiving an opt-out request, we will act upon the request as soon as feasibly possible, but no later than fifteen (15) days from the date of the request submission.

To exercise these rights, you can contact us by email at info@exseedhealth.com, or by referring to the contact details at the bottom of this document. If you have a complaint about how we handle your data, we would like to hear from you.

12. Do Virginia Residents have specific privacy rights?

Kort sagt: Yes, if you are a resident of Virginia, you may be granted specific rights regarding access to and use of your personal information.

Virginia CDPA Privacy Notice

Under the Virginia Consumer Data Protection Act (CDPA):

“Consumer” means a natural person who is a resident of the Commonwealth acting only in an individual or household context. It does not include a natural person acting in a commercial or employment context.

“Personal data” means any information that is linked or reasonably linkable to an identified or identifiable natural person. “Personal data” does not include de-identified data or publicly available information.

“Sale of personal data” means the exchange of personal data for monetary consideration.

If this definition “consumer” applies to you, we must adhere to certain rights and obligations regarding your personal data.
The information we collect, use, and disclose about you will vary depending on how you interact with ExSeed Health Ltd and our Services. To find out more, please visit the following links:

 • Personal data we collect
 • How we use your personal data
 • When and with whom we share your personal data

Your rights with respect to your personal data

 • Right to be informed whether or not we are processing your personal data
 • Right to access your personal data
 • Right to correct inaccuracies in your personal data
 • Right to request deletion of your personal data
 • Right to obtain a copy of the personal data you previously shared with us
 • Right to opt out of the processing of your personal data if it is used for targeted advertising, the sale of personal data, or profiling in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects (“profiling”)

ExSeed Health Ltd has not sold any personal data to third parties for business or commercial purposes. ExSeed Health Ltd will not sell personal data in the future belonging to website visitors, users, and other consumers.

Exercise your rights provided under the Virginia CDPA
More information about our data collection and sharing practices can be found in this privacy notice.

You may contact us by email at info@exseedhealth.com, by submitting a data subject access request, or by referring to the contact details at the bottom of this document.

If you are using an authorized agent to exercise your rights, we may deny a request if the authorized agent does not submit proof that they have been validly authorized to act on your behalf.

Verification process
We may request that you provide additional information reasonably necessary to verify you and your consumer’s request. If you submit the request through an authorized agent, we may need to collect additional information to verify your identity before processing your request.

Upon receiving your request, we will respond without undue delay, but in all cases, within forty-five (45) days of receipt. The response period may be extended once by forty-five (45) additional days when reasonably necessary. We will inform you of any such extension within the initial 45-day response period, together with the reason for the extension.
Right to appeal

If we decline to take action regarding your request, we will inform you of our decision and reasoning behind it. If you wish to appeal our decision, please email us at info@exseedhealth.com. Within sixty (60) days of receipt of an appeal, we will inform you in writing of any action taken or not taken in response to the appeal, including a written explanation of the reasons for the decisions. If your appeal if denied, you may contact the Attorney General to submit a complaint.

13. Do we make updates to this notice?

Kort sagt: Yes, we will update this notice as necessary to stay compliant with relevant laws.

We may update this privacy notice from time to time. The updated version will be indicated by an updated “Revised” date and the updated version will be effective as soon as it is accessible. If we make material changes to this privacy notice, we may notify you either by prominently posting a notice of such changes or by directly sending you a notification. We encourage you to review this privacy notice frequently to be informed of how we are protecting your information.

14. How can you contact us about this notice?

If you have questions or comments about this notice, you may contact our Data Protection Officer (DPO) , Emil Andersen, by email at ea@exseedhealth.com, or contact us by post at:
ExSeed Health Ltd
Emil Andersen
Office 8, ExSeed Health,
6 Hooker’s Rd,
London, London E17 6DP
United Kingdom

15. How can you review, update, or delete the data we collect from you?

You have the right to request access to the personal information we collect from you, change that information, or delete it. To request to review, update, or delete your personal information, please contact info@exseedhealth.com.

Sök