Julrean pågår just nu!
🎁Se våra festliga erbjudanden här 🎁

🎁 Julrean pågår just nu! Se våra festliga erbjudanden här 🎁

BLACK FRIDAY - Upp till 50% rabatt Tester, Påfyllning & Kosttillskott
Innehållsförteckning

Kan du testa ditt spermieantal med vatten?

Testar din spermieantal är ett viktigt steg för att förstå din fertilitet och reproduktiva hälsa. Det kan ge värdefulla insikter som kan vägleda familjeplanering och ta itu med potentiella fertilitetsproblem. En del av er kanske har hört talas om en till synes enkel testmetod för hemmabruk som involverar vatten, men vi kommer att undersöka noggrannheten och tillförlitligheten hos denna teknik och föreslå ett alternativ med beprövade resultat.

 

Betydelsen av testning av spermieantal

Innan vi bedömer legitimiteten för vattentestmetoden, låt oss betona varför det är viktigt att känna till ditt spermierantal:

 1. Tidig upptäckt av potentiella fertilitetsproblem: Lågt spermieantal är en av de vanligaste orsakerna till manlig infertilitet. Genom att regelbundet testa ditt spermieantal kan du identifiera potentiella problem tidigt, så att du kan ingripa i tid och öka chanserna för en lyckad befruktning.
 2. Förbättrad timing för befruktning: Genom att förstå ditt spermieantal kan du fastställa de optimala tidpunkterna för befruktningsförsök. Med denna kunskap kan du maximera dina chanser att uppnå en lyckad graviditet.
 3. Insikter i den övergripande reproduktiva hälsan: Test av spermieantal ger insikter i din bredare reproduktiva hälsa. Ett lågt antal spermier kan vara en signal om underliggande hälsoproblem som behöver uppmärksammas. Regelbunden övervakning gör att du kan följa förändringar i din reproduktiva hälsa över tid och vidta nödvändiga åtgärder.

 

Hur man kontrollerar spermieantalet hemma med vatten

Enligt metoden, för att kontrollera din spermieantal med vatten, börja med att samla in ditt prov, tillsätt destillerat vatten i förhållandet 1:10, blanda och observera sedan spermierörelsen efter 10 minuter. Även om vattenprovsmetoden utlovar ett enkelt förfarande som kan utföras hemma, är dess tillförlitlighet uppenbarligen dålig. Vi beskriver processen och vår kritik nedan.

 

Den påstådda metoden för sperm-vatten-testet

Här följer en steg-för-steg-guide för hur du utför vattenprovet:

 1. Samla ett spermaprov i en ren behållare: Se till att behållaren är steril och undvik smörjmedel eller kondomer som kan påverka testets noggrannhet.
 2. Tillsätt destillerat vatten till provet i förhållandet 1:10: Om du t.ex. har 1 milliliter sperma tillsätter du 9 milliliter destillerat vatten, vilket ger en lösning på 10 milliliter.
 3. Blanda provet och vattnet ordentligt: Se till att sperman fördelas jämnt i hela blandningen.
 4. Låt blandningen stå i 10 minuter: Detta gör att spermierna kan separeras från andra komponenter i sperman.
 5. Observera blandningen: Analysera hur sperman rör sig i vattnet. Resultatet kan vara omedelbar sänkning, sänkning efter några minuter eller ingen sänkning alls.

 

Tolkning av resultat från test av vattensperma

Enligt den alltför bra för att vara sann metoden kan följande indikera spermiernas antal:

 • Omedelbart sjunkande: Detta kan tyda på ett lågt antal spermier eller dålig rörlighet hos spermierna.
 • Sjunker efter några minuter: Tyder på ett måttligt antal spermier.
 • Inget sjunkande alls: Kan tyda på en hög spermieantaläven om det är mindre exakt än professionella metoder.

 

Problemet med att testa dina spermier med vatten

Det är viktigt att komma ihåg att denna metod saknar den precision som laboratorietester eller mikroskopiska undersökningar har. Faktorer som provtagningsteknik, beredning och tolkning kan påverka resultaten.

Även om vattenprovsmetoden kan verka bekväm, är dess noggrannhet fortfarande mycket tveksam. En av de få studierna på detta område visade att det fanns ingen signifikant korrelation mellan värdena för "vattenprovet" och värdena för spermieantalet, samt med spermiernas morfologi och rörlighet. Det kan inte ersätta en professionell analys av spermieantalet som utförs av en kvalificerad vårdgivare. Om du verkligen vill veta mer om din fertilitet, men ändå vill kunna testa dig hemma snabbt och enkelt, kan du ha nytta av ett spermietest för hemmabruk, som det kliniskt validerade ExSeed-kitet.

När det gäller spermatestning i hemmet är ExSeed Testkit för spermier framstår som en betrodd och pålitlig föregångare. Den erbjuder många fördelar som tillgodoser behoven och preferenserna hos individer och par som söker värdefulla insikter om manlig fertilitet samtidigt som de bryr sig om bekvämlighet. Dessa inkluderar:

 

Integritet och bekvämlighet: ExSeed Sperm Test Kit prioriterar din komfort och integritet. Det gör att du kan samla in ett spermaprov i ditt eget hem, vilket eliminerar eventuella obehag i samband med kliniska miljöer.

Minskning av ångest: Kliniska miljöer kan vara skrämmande och leda till ångest som bevisligen påverkar provets kvalitet. Det ExSeed spermietest för hemmabruk minskar denna oro och säkerställer en avslappnad och stressfri upplevelse var och när du är som mest bekväm.

Tidseffektivitet: Tid är en viktig faktor, särskilt för dem som har ett fullspäckat schema. ExSeed Kit besparar dig besväret med resor och möten och ger dig ett bekvämt och tidseffektivt sätt att bedöma din fertilitet.

Mätning och uppföljning: Vårt spermietest i hemmet ger noggrann information om spermiernas hälsa, såsom antal och rörlighet, vilket är avgörande för att förstå din nuvarande status och dina chanser att bli gravid. Det ger också en möjlighet för individer att vidta proaktiva åtgärder för att hantera sin reproduktiva hälsa genom att ansluta dig till skräddarsydd vägledning från vårdpersonal om de mest effektiva sätten att förbättra dina personliga mätningar. Spåra dina spermier under flera månader för att se om de rekommenderade livsstilsförändringarna påverkar din spermiehälsa positivt.

Tillgänglighet: Lätt tillgänglig online och kan utföras helt hemma, är ExSeed-kit säkerställer att individer, oavsett geografiskt läge och tillgänglighetsbehov, enkelt kan få en tillförlitlig lösning för att bedöma sin fertilitet.

ExSeed spermatest

Läs mer om vår enhet

Mer till utforska

Sök