Julrean pågår just nu!
🎁Se våra festliga erbjudanden här 🎁

🎁 Julrean pågår just nu! Se våra festliga erbjudanden här 🎁

BLACK FRIDAY - Upp till 50% rabatt Tester, Påfyllning & Kosttillskott
Innehållsförteckning

Hur påverkar dina gener och din epigenetik den manliga fertiliteten?

Drömmen om att få barn kan uppnås på naturlig väg, men för vissa män kan det vara en utmaning. Manlig fertilitet är en komplex fråga som inte bara påverkas av din genetik utan även av din epigenetik. Att förstå dessa två faktorer är avgörande för att kunna avslöja hemligheterna bakom den manliga reproduktiva hälsan. Så, vad är skillnaden?

 

Gener och epigenetik vid manlig fertilitet

Tänk dig att dina gener är de instruktioner som bygger upp din kropp. De avgör hur dina fortplantningsorgan utvecklas och fungerar. Specifika gener ansvarar för spermieproduktionen, hormonregleringen och spermiernas funktion. Förändringar eller variationer i dessa gener kan leda till tillstånd som lågt spermieantal (oligospermi) eller försämrad rörlighet hos spermierna (astenospermi), vilket kan påverka fertiliteten.

Epigenetik, å andra sidan, avser kemiska modifieringar av DNA-molekylen och dess associerade proteiner, snarare än förändringar av själva den genetiska koden. Dessa modifieringar kan påverka hur gener slås på eller av utan att den underliggande DNA-sekvensen ändras. Epigenetiska förändringar kan påverkas av miljöfaktorer som kost, stressnivåer och exponeringar tidigt i livet. Precis som generna spelar epigenetiken en viktig roll för spermiernas funktion och den allmänna fertiliteten.

 

Hur gener och epigenetik samverkar

Dessa två faktorer fungerar inte isolerat - de påverkar varandra! Generna kan påverka hur epigenetiken fungerar, och epigenetiken kan förändra hur generna uttrycks. Det är en komplex dans, men genom att förstå den kan vi utforska olika sätt att förbättra den manliga fertiliteten.

 

'Tänk på generna som ritningen för ditt reproduktionssystem, de avgör potentialen för spermieproduktion, rörlighet och funktion. Epigenetiken fungerar dock som en dimmerströmbrytare och reglerar hur dessa gener uttrycks. Att förstå detta samspel är avgörande för att diagnostisera och behandla manlig infertilitet.'
Emil Andersen, Chief Scientific Officer på ExSeed Health

 

Vilka faktorer påverkar epigenetiken?

Flera faktorer påverkar genetiken och epigenetiken och inverkar på olika hälsoaspekter, bland annat den manliga fertiliteten:

Genetisk variation: Variationer i dina gener kan direkt påverka hur gener uttrycks, hur proteiner fungerar och din mottaglighet för fertilitetsrelaterade problem.

Exponeringar i miljön: Det du utsätts för i din omgivning, t.ex. kost, livsstil, gifter och stress, kan påverka epigenetiska förändringar. Dessa förändringar kan påverka genuttrycksmönster som är relaterade till fertilitet.

Programmering av utveckling: Epigenetiska förändringar som uppkommer under kritiska utvecklingsstadier kan ha bestående effekter på genuttryck och allmän hälsa. Tidig exponering för miljöfaktorer eller näringsobalanser har visat sig påverka den reproduktiva hälsan senare i livet.

Endokrinstörande ämnen: Exposure to chemicals that interfere with hormone signalling pathways can disrupt fertility. These chemicals may induce epigenetic changes in genes related to hormone production, sperm production, or receptor function, leading to reproductive problems.

Livsstilsfaktorer: De val du gör, t.ex. rökning, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet, kan påverka hur epigenetiken reglerar gener och genuttryck som är relaterade till fertilitet. Dessa faktorer kan förändra DNA-metyleringsmönster, histonmodifieringar och mikroRNA-uttrycksprofiler, vilket påverkar spermiernas kvalitet och reproduktiva funktion.

Näringsstatus: De näringsämnen du konsumerar spelar en viktig roll i den epigenetiska regleringen. Brister eller obalanser kan leda till onormala epigenetiska modifieringar som påverkar spermiekvaliteten, hormonnivåerna och reproduktionsfunktionen.

 

Vilka åtgärder kan jag vidta för att stödja eller till och med öka den manliga fertiliteten?

Ändringar i din livsstil kan påverka den manliga fertiliteten positivt via epigenetisk reglering. Några av dessa inkluderar:

Hälsosam kost: En balanserad kost som är rik på näringsämnen, antioxidanter och essentiella fettsyror bidrar till ett optimalt genuttryck och epigenetisk reglering. Näringsämnen som folat, vitamin B12, zink och omega-3-fettsyror är särskilt viktiga.

Regelbunden motion: Physical activity has been linked to beneficial epigenetic changes and improved sperm quality. Regular exercise can influence gene expression patterns related to hormone regulation and antioxidant defence mechanisms, promoting reproductive health.

Undvikande av skadliga exponeringar: Minimering av exponering för miljö gifter, hormonstörande kemikalier och skadliga ämnen som tobaksrök och alkohol kan förhindra skadliga epigenetiska förändringar och skydda spermiernas kvalitet och fertilitet.

Hålla en hälsosam vikt: Fetma och undernäring kan störa hormonbalansen, nivåer av oxidativ stressoch epigenetisk reglering, vilket har en negativ inverkan på manlig fertilitet. Fetma har visat sig orsaka förändringar i det epigenetiska mönstret hos spermier jämfört med magra motsvarigheter.

Komplettering: Vissa kosttillskott, som antioxidanter (vitamin C, vitamin E, selen) och metyldonatorer (folat, betain), kan bidra till att mildra oxidativ stress och stödja DNA-metyleringsprocesserna. Våra fertilitetstillskott för män är utformade av fertilitetsexperter för att på bästa sätt stödja spermiernas hälsa. Multi är en allt-i-ett multivitamin för fertilitet med viktiga mikronäringsämnen för spermiehälsa i de bästa doserna, och Omega innehåller Omega-3 som är känt för att skydda spermier från oxidativ stress.

ExSeed spermatest

Läs mer om vår enhet

Mer till utforska

Sök