Julrean pågår just nu!
🎁Se våra festliga erbjudanden här 🎁

🎁 Julrean pågår just nu! Se våra festliga erbjudanden här 🎁

BLACK FRIDAY - Upp till 50% rabatt Tester, Påfyllning & Kosttillskott
Innehållsförteckning

Unraveling the Connection: Testikelvridning och spermiernas hälsa

Testikelhälsa och fertilitet är ämnen som är av stor betydelse för män och par som vill bilda familj. Bland de olika faktorer som kan påverka den manliga fertiliteten har testikeltorsion (TT) blivit ett viktigt ämne av intresse. TT är en ovanlig men kritisk urologisk nödsituation som främst drabbar barn och ungdomar. I den här bloggen fördjupar vi oss i förhållandet mellan testikelvridning och manlig infertilitet, reder ut dess komplexitet och tar upp vanliga frågor.

 

Förståelse av testikelvridning

Testikeltorsion innebär att sädessträngen som förser testikeln med blod vrids. Detta tillstånd kan leda till ischemi (begränsat blodflöde) och potentiell skada på testikeln om det inte behandlas snabbt. TT visar sig ofta som plötslig och svår testikelsmärta och svullnad och kräver akut läkarvård för att förhindra permanenta skador.

 

Effekter av testikelvridning på manlig fertilitet

Forskning har undersökt om TT, särskilt när det upplevs i tidig ålder, har långsiktiga konsekvenser för manlig fertilitet. A omfattande studie undersökte effekterna av unilateral testikeltorsion på fertiliteten hos vuxna män. Det visade sig att TT under barndomen inte hade någon signifikant inverkan på fertiliteten i vuxen ålder. Faktum är att studien observerade en relativt hög graviditetsfrekvens bland par där den manliga partnern hade upplevt TT under barndomen. Denna spännande upptäckt utmanar några av de tidigare uppfattningarna om kopplingen mellan TT och fertilitet.

 

Ålder spelar roll: Rollen av tajming

Ett av de slående resultaten av studien var hur åldern vid tidpunkten för TT påverkade fertilitetsutfallet. Forskningen visade att graviditetsfrekvensen var högre bland personer som hade upplevt TT under barndomen jämfört med dem som upplevt det under tonåren eller i vuxen ålder. Detta tyder på att de kompensatoriska mekanismerna i den icke drabbade testikeln spelar en viktig roll för att bevara fertiliteten. I takt med att åldern vid tidpunkten för TT ökar verkar dessa kompensatoriska förmågor minska.

 

Bevarande kontra avlägsnande: Kirurgiska överväganden

Studien belyser också hur fertiliteten påverkas av kirurgiska ingrepp. När TT inträffar är snabb behandling avgörande. De kirurgiska alternativen är orkidektomi (borttagning av den drabbade testikeln) eller kirurgisk repositionering (vändning av torsionen och återställande av blodflödet). Forskningen visade att par där den drabbade testikeln bevarades hade bättre fertilitetsresultat jämfört med de par där orkidektomi utfördes. Detta understryker vikten av att överväga bevarande när det är möjligt, särskilt för personer över 18 år.

 

Kliniska konsekvenser

Förståelsen av sambandet mellan TT och manlig fertilitet har flera kliniska konsekvenser:

  1. Brådskande behandling: Tidigt ingripande inom 6 timmar efter TT:s utbrott är avgörande för att förhindra irreversibla skador.
  2. Diagnostisk noggrannhet: Flödesavbildning med färgdoppler (CDFI) är ett effektivt verktyg för att diagnostisera TT och bedöma blodflödet.
  3. Prioritet för bevarande: När det är möjligt kan ett bevarande av den skadade testikeln leda till bättre fertilitetsresultat.
  4. Åldersrelaterad påverkan: Ålder vid tidpunkten för TT spelar en viktig roll för att bestämma fertilitetsstatus i vuxen ålder.

 

Det komplexa samspelet mellan testikeltorsion och manlig fertilitet fortsätter att utvecklas genom vetenskaplig forskning. Resultaten från nya studier utmanar traditionella antaganden och visar att även om testikelvridning tidigt i livet kanske inte påverkar fertiliteten i någon större utsträckning, så påverkar åldern vid tidpunkten för testikelvridningen fertilitetsresultaten. Denna kunskap gör det möjligt för läkare att fatta välgrundade beslut och vägleda patienterna mot lämpliga behandlingar. I takt med att vi lär oss mer om det invecklade sambandet mellan TT och manlig fertilitet kan individer och par bli bättre rustade att hantera dessa frågor med tillförsikt.

Om du vill veta om dina spermier är friska är en av de bästa indikatorerna för att förutsäga en lyckad graviditet från mannens sida att titta på det totala antalet rörliga spermier. Detta är det uppskattade totala antalet spermier som simmar i en progressiv rörelse i 1 ejakulat. Den ExSeed spermietest i hemmet mäter Total Motile Sperm Count, allt utan att du behöver gå till en klinik eller skicka iväg ditt spermaprov med posten - kolla in det här!

ExSeed spermatest

Läs mer om vår enhet

Mer till utforska

Sök