Julrean pågår just nu!
🎁Se våra festliga erbjudanden här 🎁

🎁 Julrean pågår just nu! Se våra festliga erbjudanden här 🎁

BLACK FRIDAY - Upp till 50% rabatt Tester, Påfyllning & Kosttillskott
Innehållsförteckning

Donerade ägg, spermier eller embryon: Att bli förälder

Att besluta sig för att använda donerade ägg, spermier eller embryon vid fertilitetsbehandling är ett viktigt steg som kräver noggrant övervägande. Den här bloggen syftar till att ge värdefulla insikter i de olika aspekterna av befruktning med donerade ägg, spermier eller embryon, genom att ge viktig information och besvara vanliga frågor och funderingar.

 

Är donerad befruktning rätt för dig?

Att välja en donerad befruktning är ett personligt beslut som bör föregås av noggrann eftertanke och övervägande. Faktorer som infertilitet, genetiska risker eller att man lever i ett samkönat förhållande är vanliga skäl till att överväga donatorbefruktning. Att söka råd hos vänner, familj eller professionella rådgivare kan hjälpa dig att navigera dina känslor och fatta ett välgrundat beslut.

 

Viktiga fakta att beakta

  1. Altruistisk donation: I Storbritannien kan donatorer inte få betalt för sina bidrag, de kan endast få ersättning för utlägg. För äggdonatorer anger riktlinjer som fastställts av Human Fertilisation & Embryology Authority (HFEA) att i Storbritannien är den maximala ersättningen för en äggdonator £750 per cykel. En cykel omfattar en hel behandlingsomgång och avslutas med att ägg tas ut och doneras. I ersättningen på 750 pund ingår viktiga utgifter som resekostnader, ersättning för förlorad arbetsinkomst, boendekostnader och barnomsorg. För spermiedonatorer täcks kostnader upp till 35 GBP per klinikbesök.
  2. Klinikens säkerhet: Välj licensierade fertilitetskliniker för att säkerställa att donatorn undersöks för infektioner, sjukdomar och genetiska störningar.
  3. Väntelistor: Väntelistorna för donatorer kan vara långa, så det är tillrådligt att besöka flera kliniker och fråga om väntetider.
  4. Risker med insemination i hemmet: Att använda donerad sperma utan klinikens medverkan innebär hälsorisker, och juridiska komplikationer kan uppstå när det gäller föräldrarnas rättigheter.

 

Val av donator

  1. Donatorer till kliniken: Det säkraste alternativet, som garanterar hälsokontroller och stöd för givaren.
  2. Kända givare: Det är möjligt att använda donationer från vänner eller släktingar, men det finns begränsningar och kan kräva att kliniken involveras.
  3. Importera donationer: Strikta villkor gäller vid import av spermier, ägg eller embryon från utlandet via licensierade kliniker i Storbritannien.
  4. Matchningstjänster för donatorer online: Försiktighet rekommenderas på grund av potentiella risker och konsekvenser av privata arrangemang.

 

Juridiska överväganden

Donatorer till kliniken: Lagstadgade rättigheter och skyldigheter omfattar inte donatorer vid licensierade fertilitetskliniker i Storbritannien.

Arrangemang utanför klinik: Juridiskt komplicerade frågor kan uppstå och vi rekommenderar att du rådgör med en advokat för att förstå föräldrars rättigheter.

Samtycke: Att förstå och inhämta samtycke är en viktig aspekt av befruktningen av en donator för att säkerställa att juridiska och etiska överväganden uppfylls.

 

Information om donatorer

Donatorer till kliniken: Fysiska egenskaper, sjukdomshistoria och begränsad personlig information finns tillgänglig, vilket upprätthåller givarens anonymitet.
Syskon och flera barn: Att reservera gameter för framtida bruk kan medföra avgifter, och i Storbritannien finns en gräns på tio familjer per donator.

 

Barns rättigheter och tillgång till information

Vid 16: Barn kan få tillgång till begränsad information om donatorn, liknande den som mottagaren får.
Vid 18: Fullständig information om donatorn, inklusive namn och kontaktuppgifter, blir tillgänglig för den donatorkoncipierade individen.

 

Att utforska stödnätverk som Donor Conception Network och söka rådgivning kan hjälpa till i beslutsfattandet. Att välja en klinik, överväga behandlingsalternativ som intrauterin insemination (IUI) eller in vitro-befruktning (IVF) och att ta itu med eventuella känslomässiga problem är viktiga steg framåt.

Att ge sig in på en resa med donerad befruktning kräver noggrann planering, övervägande och välgrundade beslut. Genom att förstå de viktigaste aspekterna som diskuteras i den här bloggen kan individer och par navigera på denna väg med tillförsikt och göra val som överensstämmer med deras personliga omständigheter och ambitioner.

ExSeed-appen innehåller en karta som visar verifierade fertilitetskliniker och spermabanker runt om i London - ladda ner den gratis för Apple eller Android smartphones och surfplattor här.

ExSeed spermatest

Läs mer om vår enhet

Mer till utforska

Sök