Julrean pågår just nu!
🎁Se våra festliga erbjudanden här 🎁

🎁 Julrean pågår just nu! Se våra festliga erbjudanden här 🎁

BLACK FRIDAY - Upp till 50% rabatt Tester, Påfyllning & Kosttillskott
Innehållsförteckning

Spermiers hälsa och bekämpningsmedel: Finns det anledning till oro?

Mäns spermiehälsa har försämrats i årtionden, med antal spermier minskar med alarmerande 50% över hela världen. Även om de exakta orsakerna till denna nedgång fortfarande undersöks har en ny studie funnit ett starkt samband mellan exponering för vissa bekämpningsmedel och lägre spermiekoncentration.

 

Vad är bekämpningsmedel?

Bekämpningsmedel är kemikalier som används för att döda skadedjur, t.ex. insekter, gnagare och ogräs. De används ofta inom jordbruket, på gräsmattor och i trädgårdar samt i hem och byggnader. Vissa bekämpningsmedel används också för att bekämpa skadedjur i lagrad mat.

 

Hur kan bekämpningsmedel påverka spermiernas hälsa?

Bekämpningsmedel kan skada spermiernas hälsa på flera sätt. De kan:

 • Störa hormonproduktionen: Bekämpningsmedel kan störa produktionen av hormoner som är viktiga för spermieproduktionen.
 • Skada spermieceller: Bekämpningsmedel kan skada spermiernas DNA, vilket gör dem mindre benägna att befrukta ett ägg.
 • Minskar spermiernas rörlighet: Bekämpningsmedel kan minska spermiernas förmåga att röra sig, vilket gör det svårt för dem att nå ett ägg.

 

Vad visar den här nya studien oss?

Publicerad på onsdagen i tidskriften Perspektiv på miljö och hälsaI studien gjordes en omfattande granskning av 25 globala studier relaterade till två kemikalier, och 20 av dem ingick i metaanalysen. I dessa studier undersöktes 42 olika påverkansnivåer på 1 774 män i 21 olika studiepopulationer.

Enligt resultaten uppvisade män med högre exponering för bekämpningsmedel, särskilt de som arbetade inom jordbruket, betydligt lägre spermiekoncentrationer jämfört med män med minimal exponering för organofosfater och N-metylkarbamater. Spermiekoncentrationen är ett mått som anger antalet spermier per milliliter sperma, medan spermieantalet omfattar de miljontals spermier som finns i hela ejakulatet. Experter framhåller att spermieantalet, i kombination med det totala antalet successivt simmande spermier i sperman, har större betydelse för att förutsäga framtida fertilitet.

 

Vilka är de vanligaste bekämpningsmedlen som ger upphov till oro?

Studien som fann en koppling mellan bekämpningsmedel och spermiehälsa tittade specifikt på två typer av bekämpningsmedel:

 • Organofosfater: Dessa bekämpningsmedel används ofta inom jordbruket och finns även i vissa hushållsprodukter.
 • N-metylkarbamater: Dessa bekämpningsmedel liknar organofosfater och används också inom jordbruket och i hemmet.

 

Vad kan män göra för att skydda sin spermiehälsa?

Det finns ett antal saker som män kan göra för att minska sin exponering för bekämpningsmedel och skydda sin spermiehälsa. Dessa inkluderar:

 • Äta en hälsosam kost: En hälsosam kost kan bidra till att öka spermieproduktionen och minska risken för skador från bekämpningsmedel.
 • Undvik rökning: Rökning kan skada spermiecellerna och minska spermiernas rörlighet.
 • Begränsa alkoholkonsumtionen: Alkohol kan också skada spermiecellerna och minska spermiernas rörlighet.
 • Använda ekologiska produkter: Ekologiska produkter odlas utan användning av bekämpningsmedel, så det är ett bra sätt att minska exponeringen för dessa kemikalier.
 • Tvätta frukt och grönsaker: Även om du köper ekologiska produkter är det fortfarande viktigt att tvätta frukt och grönsaker för att avlägsna eventuella rester av bekämpningsmedel som kan finnas kvar.
 • Minska exponeringen för miljögifter: Andra miljögifter, t.ex. tungmetaller och luftföroreningar, har också kopplats till skador på spermier.

 

Vad kan jag göra om jag är orolig för mina spermiers hälsa?

Om du är orolig för dina spermiers hälsa kan du prata med din läkare. Han eller hon kan beställa en spermaanalys för att mäta antalet spermier, deras rörlighet och morfologi. Om din spermaanalys är onormal kan din läkare kanske rekommendera behandlingar för att förbättra dina spermiers hälsa.

 

Slutsatsen

Det finns ett antal saker som kan påverka spermiernas hälsa, men bekämpningsmedel är en potentiell källa till oro. Genom att vidta åtgärder för att minska din exponering för bekämpningsmedel kan du bidra till att skydda dina spermiers hälsa och fertilitet.

ExSeed spermatest

Läs mer om vår enhet

Mer till utforska

Sök