Julrean pågår just nu!
🎁Se våra festliga erbjudanden här 🎁

🎁 Julrean pågår just nu! Se våra festliga erbjudanden här 🎁

BLACK FRIDAY - Upp till 50% rabatt Tester, Påfyllning & Kosttillskott
Innehållsförteckning

Är smärtsamma menstruationer kopplade till fertilitet?

Att uppleva menstruationssmärta är verkligen vanligt och drabbar många individer, och det är definitivt vanligare än spermiekramper! Förhållandet mellan smärta och fertilitet är dock fortfarande ett komplext och nyanserat ämne. Vissa tror att smärtsamma menstruationer kan tyda på god fertilitet, men verkligheten är ofta mer invecklad. I den här bloggen kommer vi att utforska fakta bakom detta påstående, skilja sanning från fiktion och ge människor möjlighet att få korrekt information.

 

Förstå smärtsamma menstruationer

Menstruationssmärta, medicinskt känt som dysmenorréDysmenorré är kramper och obehag i nedre delen av buken, nedre delen av ryggen och ibland även huvudvärk som upplevs under menstruationen. Milda obehag är vanliga, men svåra eller förvärrade kramper, som kallas dysmenorré, kan tyda på underliggande medicinska tillstånd. Primär dysmenorré uppträder utan något underliggande tillstånd, medan sekundär dysmenorré kan kopplas till endometrios, myomeller andra frågor.

 

Orsaker till menstruationskramper

  • Endometrios: Vävnadstillväxt som liknar livmoderslemhinnan utanför livmodern kan orsaka sammanväxningar och smärta. Detta drabbar ungefär 10% av alla kvinnor.
  • Fibromer i livmodern: Icke-cancerartade utväxter i livmodern, från ärtstorlek till större, kan orsaka smärta, kraftiga blödningar och andra symtom.
  • Inflammatorisk sjukdom i bäckenet (PID): Inflammation i fortplantningsorganen kan orsaka ärrbildning och smärta, vilket kan påverka fertiliteten.

 

Påverkan på fertiliteten

Även om smärtsamma menstruationer i sig kanske inte direkt påverkar fertiliteten, kan de underliggande tillstånd som orsakar dem göra det. Så här gör du:

  • Endometrios: Distorsion av livmoderhålan, blockerade äggledare och störd slemhinna i livmoderslemhinnan kan hindra implantation och öka risken för missfall.
  • Myom: Beroende på storlek och läge kan myom störa implantationen, spermiernas och äggens rörelse och potentiellt öka graviditetskomplikationerna.
  • PID: Ärrbildning och inflammation från PID kan orsaka kronisk bäckensmärta, utomkvedshavandeskap och ökad risk för missfall.

 

Sambandet mellan smärta och fertilitet

Vissa teorier tyder på att kraftigare sammandragningar i livmodern under menstruationen kan bidra till att livmoderslemhinnan stöts ut bättre, vilket kan öka fertiliteten. Det finns dock inga konkreta bevis som direkt kopplar smärtsamma perioder till högre fertilitet. Om man enbart fokuserar på smärtlindring kan man dessutom försumma underliggande tillstånd som kräver läkarvård.

 

Hantering av menstruationssmärta och förbättrad fertilitet

Om du upplever svåra menstruationssmärtor bör du kontakta vårdpersonal för diagnos och behandling. Kosttillskott som fiskolja kan ge viss smärtlindring, men kopplingen till förbättrad fertilitet är inte lika tydlig. Överväg dessa ytterligare strategier:

  • Spåra fertila dagar: Identifiera ditt fertila fönster med hjälp av ägglossningsprognospaket, hormonella tester eller slem från livmoderhalsen spårning kan optimera tidpunkten för befruktningen.
  • Bekräftelse av ägglossning: Tester som t.ex. Mira Ovulation Tracker kan bedöma ägglossningens effektivitet, vilket ger värdefull information för fertilitetsbeslut.
  • Bedömning av spermiernas hälsa: Manliga fertilitetstester som t.ex. ExSeed Spermatest helt på hemmaplan kan ge insikter om spermieantal och rörlighet, vilket hjälper till att identifiera potentiella manliga fertilitetsfaktorer.

 

Även om smärtsamma menstruationer ibland kan tyda på underliggande tillstånd som påverkar fertiliteten, är det viktigt att gå bortom smärtlindring och ta itu med grundorsaken. Att söka medicinsk vägledning, förstå sin reproduktiva hälsa och använda sig av evidensbaserade metoder stärker individen på sin fertilitetsresa. Genom att vidta proaktiva åtgärder och arbeta med vårdpersonal kan man optimera sina chanser att uppnå sina mål för familjeplanering.

ExSeed spermatest

Läs mer om vår enhet

Mer till utforska

Sök