Julrean pågår just nu!
🎁Se våra festliga erbjudanden här 🎁

🎁 Julrean pågår just nu! Se våra festliga erbjudanden här 🎁

BLACK FRIDAY - Upp till 50% rabatt Tester, Påfyllning & Kosttillskott
Innehållsförteckning

Kan min karyotyp påverka fertiliteten?

Karyotypering, även känt som kromosomanalys, är ett viktigt test som används för att undersöka en individs kromosomer med avseende på avvikelser. Dessa abnormiteter kan ibland påverka fertiliteten hos både män och kvinnor. Låt oss gå djupare in på karyotyper, deras koppling till fertilitet och de situationer där karyotyptestning kan rekommenderas.

Vad är en karyotyp?

En karyotyp är en visuell framställning av en individs fullständiga uppsättning kromosomer. Människor har typiskt 46 kromosomer, ordnade i 23 par. Det sista paret, som kallas könskromosomer, bestämmer en individs biologiska kön (XX för kvinnor och XY för män).

Abnormiteter och fertilitet

Kromosomavvikelser kan uppstå när det finns saknade, extra eller omarrangerade kromosomer. Dessa avvikelser kan ha varierande effekter på en individs hälsa, inklusive fertilitet.

  • Nedsatt fertilitet: Vissa kromosomavvikelser, t.ex. Downs syndrom (trisomi 21) och Klinefelters syndrom (XXY), kan leda till nedsatt fertilitet hos både män och kvinnor.
  • Missfall: Kromosomavvikelser i det befruktade ägget kan öka risken för missfall. Studier tyder på att upp till 50% av missfallen är kopplade till kromosomavvikelser.

När rekommenderas karyotyptestning?

Testning kan rekommenderas i följande situationer:

  • Oförklarlig infertilitet: Om ett par inte har kunnat bli gravida under en längre period (vanligtvis mer än ett år) kan karyotyptest rekommenderas för att identifiera eventuella kromosomala orsaker till infertiliteten.
  • Upprepade missfall: Kvinnor som får två eller flera missfall i följd kan genomgå detta test för att kontrollera om det finns kromosomavvikelser hos paret som kan bidra till missfallen.
  • Assisterad reproduktionsteknik (ART): Vissa par överväger ART-behandlingar som in vitro-befruktning (IVF) kan välja karyotyptestning för att få insikt i potentiella risker i samband med kromosomavvikelser hos embryona.

 

Det är viktigt att notera detta:

  • Det är inte alla kromosomavvikelser som orsakar fertilitetsproblem.
  • Karyotyptestning är bara en pusselbit i diagnostiseringen av infertilitet och används ofta tillsammans med andra tester.
  • Det är viktigt att du rådgör med hälso- och sjukvårdspersonal om du är orolig för din fertilitet eller överväger att göra ett karyotyptest.

 

Genom att förstå karyotyper och deras potentiella inverkan på fertiliteten kan individer och par med fertilitetsutmaningar fatta välgrundade beslut om sin vård och utforska lämpliga alternativ för att uppnå graviditet.

ExSeed spermatest

Läs mer om vår enhet

Mer till utforska

Sök