Julrean pågår just nu!
🎁Se våra festliga erbjudanden här 🎁

🎁 Julrean pågår just nu! Se våra festliga erbjudanden här 🎁

BLACK FRIDAY - Upp till 50% rabatt Tester, Påfyllning & Kosttillskott
Innehållsförteckning

Testikelns temperatur: Hur värme påverkar fertiliteten

Dödar värme dina spermier? Hos människor, spermieproduktion är temperaturberoende och för att testiklarna ska fungera normalt krävs en temperatur som ligger 2-4°C under den allmänna kroppstemperaturen. Testiklarnas förmåga att hänga lägre när de är för varma och dra sig tillbaka när de är för kalla reglerar pungtemperaturen. Vävnaden som omger testiklarna (blodnät, fett, hud) reglerar också temperaturen i pungen.

Många yttre faktorer - till exempel hållning, kläder, livsstil, feber och årstid - kan påverka temperaturen i pungen och kan ha en inverkan på spermakvaliteten om den är långvarig.

 

Värme dödar dina spermier

Flera experimentella studier visar att en artificiell ökning av temperaturen i pungen eller testiklarna kan minska både spermieantal och kvalitet [1]. Detta har ökat forskarnas fokus på att förstå de negativa effekterna av faktorer som kan öka scrotumtemperaturen.

Vissa studier visar att män i vissa yrken (bagare, mekaniker, förare) har en högre risk för försämrad spermakvalitet. Detta beror troligen på ökad testikeltemperatur. På samma sätt visade en studie från 2014 med 336 män ett samband mellan självrapporterad yrkesmässig värmeexponering och spermiernas DNA-kvalitet. Huvudresultatet var att män som utsattes för höga temperaturer och satt i mer än sex timmar under arbetet uppvisade en ökad förekomst av DNA-skador på spermierna [2].

 

Vad gör värme med spermiernas koncentration och rörlighet?

I en studie från 2015 undersökte forskare hur höga testikeltemperaturer på 40-43°C påverkar spermaparametrarna. Experimentet omfattade 40 minuters uppvärmning under två dagar under en 3-månadersperiod för 19 friska män. Forskarna fann att ökad temperatur minskade spermiekoncentrationen (från 73M/ml till 42M/ml) och spermierörligheten (71% till 25%) till ungefär hälften av de ursprungliga värdena [3]. Det är viktigt att ta bort värmestimuleringen för att förbättra spermieparametrarna.

I en liknande studie bar fem män specialdesignade underkläder som tvingade testiklarna att tryckas upp 15 timmar om dagen i 120 dagar. Den beräknade ökningen av pungtemperaturen för varje deltagare var ca 2°C. Spermieparametrar (motilitet och total spermieantal) minskade efter tre veckor och förblev låga fram till slutet av försöket. Dessa parametrar återgick till normala nivåer 73 dagar efter att försöket avslutats (se figur nedan) [4].

Bild 1

Figur 1 visar en minskning av antalet spermier under värmeexponering hos en grupp män som bar en typ av underkläder som tvingade testiklarna att tryckas upp så att de inte kunde hänga fritt. Spermieantalet ökade igen efter att deltagarna slutat bära underkläderna dag 120 [4].

Detta resultat liknar en studie som visade att män som bar tajta underkläder hade en lägre spermakvalitet jämfört med dem som bar lösa underkläder [5].

Håll dina testiklar svala

När vi går igenom den vetenskapliga litteraturen om värme och spermier kan vi dra slutsatsen att exponering för värme är en betydande riskfaktor för manlig infertilitet. Inducerad värme i testiklarna kan påverka spermieantal, rörlighet och till och med genetiskt material. Speciellt yrkesarbete där män upprepade gånger utsätts för onormala situationer kan på sikt sänka spermiernas rörlighet och koncentration. En livsstil med åtsittande underkläder, exponering för värme från varma bad eller mobiltelefoner kan också utgöra en riskfaktor för manlig infertilitet. Det som är bra är att det verkar som om de negativa effekterna är reversibla! Kom ihåg att om du är osäker på din spermiehälsa är det en bra idé att ta en spermaanalys, till exempel en hem spermietest för att få en bättre uppfattning.

Låt inte värmen döda dina spermier! För att möjliggöra korrekt temperaturkontroll av pungområdet bör du undvika:

  • tighta underkläder och byxor - byt ut dessa mot lösare.
  • sitta ner i flera timmar i sträck. Res dig upp och få lite luft i regionen - låt kulorna hänga.
  • har bärbara datorer eller andra heta föremål nära könsorganet under en längre tid.
  • långa spinningpass eller för långa cykelturer.
  • långa varma bad, bubbelpooler och bastur.
  • förvara din mobiltelefon i din främre byxficka nära ditt könsorgan

 

ExSeed spermatest

Läs mer om vår enhet

Mer till utforska

Sök